TIME SPEND ANALYSES, DE BASIS VOOR UW VERBETERAMBITIES.

TSA is een dienst van ATM-Desk. Specialist op het gebied van Prestatiemanagement, gericht op de operationele processen binnen logistieke- en productieorganisaties.
http://www.atm-desk.nl/projecten/klantenoverzicht
We leven in een turbulente tijd en het rendement staat bij veel bedrijven onder druk. Het managen van alle nieuwe ontwikkelingen vergt het uiterste van u. En van uw medewerkers! Tegelijkertijd heeft u ambities, want u wilt vooruit.
Maar hoe gaat u uw ambities realiseren? Gaat u zich verdiepen in alle Six Sigma Belts, de Balanced Score Card, Kaizen, Kanban, Operational Excellence of toch met één van de vele Lean programma’s?
Welke keuze u ook maakt, in de visie van ATM-Desk ligt dé basis voor alle optimalisatieplannen bij het bewust worden van de huidige prestatie en het zien van de kansen. Vanuit deze visie heeft ATM-Desk. de TSA ontwikkeld.TSA is hét instrument om in korte tijd de huidige prestatie én de potentiële kansen transparant, objectief en vooral realistisch weer te geven! TSA stelt u in de gelegenheid tot het stellen van prioriteiten en het leggen van focus om zo vorm en richting te geven aan uw ambities. Op een efficiënte en effectieve wijze kunt u uw doelen realiseren.

TSA is een dienst van ATM-Desk en is ontwikkeld vanuit de ATM-Desk. visie op Prestatiemanagement.

ATM 2015 app logo

TSA is één van de instrumenten welke ATM-Desk toepast binnen een Prestatiemanagementtraject. Een ander belangrijk instrument daarbij is Arbeidstijdnormering.

De kracht van de TSA methode berust op drie pijlers:

1. Draagvlak: TSA creëert bij medewerkers draagvlak voor de optimalisatie inspanning.
2. Detail: TSA geeft een gedetailleerde én relevante analyse van de operationele status.
3. Doorlooptijd: TSA levert in een paar dagen – lage kosten! – dé basis voor verbeterplannen.