WAT IS TSA?

Met de TSA software worden gedurende een bepaalde periode alle activiteiten, van medewerkers en/of machines, in detail vastgelegd.
De registratie wordt uitgevoerd met de TSA tablet software. De verzamelde data wordt vervolgens door QlikView verwerkt tot een dashboard. Dit dashboard geeft een gedetailleerd beeld van de huidige operatie en de aard en omvang van het verbeterpotentieel.
In één oogopslag ziet u het verbeterpotentieel, maar vooral ook de kansen! TSA geeft u inzicht in zaken waar u zich in eerste instantie niet bewust van was. U kunt daarbij denken aan indirecte werkzaamheden als transporteren, omstellen en opruimen. Maar ook aan improductieve momenten zoals wachten en zoeken van materialen. Dit inzicht vormt de basis voor het stellen van prioriteiten en het leggen van focus. Zo geeft u vorm en richting aan uw optimalisatie ambities.

VOORBEELD

In dit voorbeeld was het management, vóór aanvang van de TSA, al gestart met een verbetertraject met als doel de reductie van ‘Administratie’ gerelateerde tijd. Naar aanleiding van de TSA heeft men besloten om de energie eerst te richten op de “Transport” componenten. Uit een tweede TSA, welke drie maanden later werd uitgevoerd, bleek dat de transportwerkzaamheden met +/- 16% waren afgenomen en derhalve de productiviteit was gestegen!.

TOEPASSINGEN

De resultaten van een TSA worden onder andere ingezet bij het:

  • reduceren van de loonkosten,
  • bepalen en controleren van normtijden,
  • optimalisatie van de processen,
  • vaststellen en monitoren van KPI’s,
  • opstellen en controleren van de kostprijssystemen,
  • het beoordelen van investeringsvraagstukken (ROI),
  • benchmarken van resultaten,
  • monitoren van het verloop van verbetertrajecten,
  • uitvoeren Quick Scan, vaak bij machines en/of productielijnen,
  • uitvoeren van een zeer gedetailleerde O.E.E. .